Cookies op de website van Dr. Nassau College

Dr. Nassau College gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.

Veldwerkdag vwo 3

Datum
04.10.2022 09:15 - 15:30

Beschrijving

Veldwerkdag Balloo vwo 3

Op dinsdag 4 oktober a.s. gaan de leerlingen van atheneum-3 en gymnasium-3 op veldwerk in en om het dorp Balloo. De veldwerkactiviteiten worden georganiseerd namens de vakgroepen aardrijkskunde en biologie. De leerlingen vertrekken om 09.15 uur van school en zijn om ±15.30 uur terug op Quintus.

Zij fietsen van school naar de locaties tussen Balloo en Loon. De leerlingen moeten een lunchpakket en drinken meenemen en moeten rekening houden met de weersomstandigheden (indien nodig regenkleding aan en/of mee). Kleding en schoenen kunnen vies en nat worden.

Aardrijkskunde gaat over hoe mensen in hun leefgebied de ruimte organiseren en inrichten. In de aardrijkskundelessen houden we ons onder meer bezig met beschrijven en verklaren. Dit doen we vanuit drie vragen: Wat is het? Waar is het? Waarom is het daar? Tijdens deze veldwerkdag ervaren onze leerlingen deze drie aardrijkskundige vragen in hun nabije omgeving.

Ook biologen houden zich bezig met de mens en zijn leefgebied; de mens maakt deel uit van zijn omringende milieu (ecosysteem). De mens heeft door zijn handelen vaak een grote invloed op het leven van de andere organismen in zijn omgeving. Gedurende het veldwerk onderzoeken we o.a. hoe groot deze invloed van de mens is.

Veldwerk geeft de mogelijkheid de theorie in de praktijk waar te nemen, te onderzoeken en te toetsen. De uitwerkingen van onderzoek en proeven tijdens het veldwerk worden genoteerd in het veldwerkboekje. Het veldwerkboekje wordt na afloop van het veldwerk ingeleverd en wordt ten aanzien van de aardrijkskundige onderdelen beoordeeld met een cijfer door de aardrijkskundedocent en de biologische onderzoeken door de biologiedocent.